Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Veg og vegtrafikk

Drift av riks- og fylkesveger

Når det gjelder drift av riks- og fylkesveger må du ringe Statens vegvesen på telefonnummer 175.

Strøing og snøbrøyting i Grue

snow-plowingDet kan være krevende å holde vegene fri for snø og glatte partier på kommunale veger.
Sammen med innleide folk og utstyr gjør Grue kommune sitt beste innenfor vedtatte normer for vegvedlikehold og det budsjettet vi har.

Les mer: Strøing og snøbrøyting i Grue

Trenger du stikkrennetining?

stikkrennerGrue kommuneskoger (GKS) kan tilby stikkrennetining. Dette kan være på privat veg, skogsbilveg og frosne nedløpsrør m.m. Brukerne av utstyret er godt lokalkjente i Grue kommune og vil lett kunne finne frem både på bygda og på skogsbilvegnettet. Utstyret vi har er av det beste og mest effektive i markedet. Arbeidet vil bli avregnet pr påbegynt time fra ankomst på arbeidssted.
Ved behov, ta kontakt med bestyrer i GKS, Kristen Madshus, på tlf 99 00 44 34 eller 62 94 20 63.

Til toppen