Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Videregående opplæring

Webportal for utdanningstilbud

Et av delmålene under Kompetanse i «Strategi for Glåmdal regionråd 2012-2015» var å «utvikle felles portal for utdanningstilbud i Glåmdalsregionen». Denne er nå ferdigstilt og finnes på www.glu.no

VIGO

Vigo er siden for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring/realkompetansevurdering. Se vigo.no.

Videregående opplæring

vdg_skoleHedmark fylkeskommune har ansvar for all videregående opplæring i vår region.

OPPLÆRING I SKOLE
Fylkeskommunen har ansvaret for å drive videregående opplæring, og har ansvaret for 14 videregående skoler i Hedmark

OPPLÆRING I BEDRIFT
Lærlingordningen er en viktig del av videregående opplæring. I Hedmark er det drøyt 1000 løpende lærekontrakter og rundt 400 lærebedrifter.

 

Til toppen