Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Studiefinansiering

Studiefinansiering

lanekassenStatens lånekasse

Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) er et ordinært forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Lånekassens hovedoppgave er å administrere stipend- og låneordninger som er hjemlet i lov av 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte. Utdanningsstøtteordningene skal bidra til at alle skal ha like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold, og skal bidra til at samfunnet og .

Brosjyrer fra Lånekassen

 

Til toppen