Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Skolemiljø

Skolemiljøet

 

Les mer: Skolemiljøet

PALS

Grue barne- og ungdomsskole deltar i PALS som er forkortelse for
Positiv atferd, støttende læringsmiljøer og samhandling

Dette er en skoleomfattende modell for å styrke barns skolefaglige og sosiale kompetanse, forebygge og mestre atferdsproblemer i skolen og en tiltaksmodell for opplæring, veiledning og støtte til elever, ansatte og foresatte

Adferdssenteret

Mobbing i skolen

images11Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom mobbing og psykiske og somatiske plager. Elevundersøkelsen 2008 viser en liten økning i andelen av barn og ungdom som opplever mobbing i skolen. Mobbing i skolen er en risikofaktor for psykiske plager.

 

Til toppen