Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Høyere utdanning

Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

VOX
 
 
 
Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. VOX er sekretariat for fagskolerådet.
 
Fagskolene representerer et alternativ til høyere utdanning, og er viktige for kompetanseheving og spesialisering innen yrkesfagene. Nasjonalt fagskoleråd består av representanter fra fagskolesektoren, arbeidsgivere, arbeidstakere og studenter. De skal sørge for at de ulike synspunktene i rådet blir kjent i departementet. Les mer her.

Høyere utdanning

Grue kommune har ingen egen høgskole, men regionen har flere desentraliserte studietilbud på høgskolenivå.
Hovedleverandøren er Høgskolen i Hedmark, men også Politihøgskolens utdanningssenter har en avdeling i Kongsvinger.

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger

Politihøgskolens utdanningssenter i Kongsvinger

Høgskolen i Hedmark i Elverum

www.studentum.no

Til toppen