Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Folkehøgskole

Folkehøgskole

Folkehøgskolen er en selvstendig, ubundet og eksamensfri skole.

Det å bo på internat under langkurs er en integrert del av opplæringsprogrammet. Folkehøgskolene gir et viktig tilbud til mange unge mennesker, til norsk skole og ungdom.
Et år på folkehøgskole er et modningsår for mange ungdommer – et tenkeår – som skal gi oversyn og perspektiver.

Les mer på folkehøgskolene.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for forvaltningen av folkehøgskole

I Grue kommune har vi ingen folkehøgskole. 
I nabokommunen Åsnes ligger Bjerkely folkehøgskole

Til toppen