Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Skjema A-Å

A

Aktivitets- og kulturtilskudd

Avlastning

Avløpsslam(meldeskjema)

Avløpsslam(internkontrollskjema)

Avløpsslam(nabovarsel)

B

Barnehageplass

Bostøtte

Byggblanketter

Byggegrensebestemmelser, dispensasjon fra vegloven

C

Campingplass 

D

Deling av grunneiendom (fradeling, oppmåling, grensepåvisning)

Drift- og aktivitetstilskudd

E

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

F

Frisører, hud og fotpleie

Ferdigattest

Flyttemelding

G

Godkjenning av skoler og barnehager  - Trinn 2 godkjenning

Godtgjøring til folkevalgte

Gravemelding/-tillatelse

Grunnskole (innmeldingsskjema 1. skoleår)

H

Helse- og omsorgstjenester

Hjemmelserklæring ved arv/skifte/uskifte

Hoteller, Bed & Breakfast

Husleiekontrakt (Forbrukerrådets husleiekontrakt)

Husleiekontrakt (online)


I

Institusjoner

K

Kartforretning (oppmålingsforretning, grensepåvisning)

Kommunal leilighet

Konsesjon på erverv av fast eiendom 

Kryssing/nærføring av riks- og/eller fylkesveg

Kulturskolen

L

Ledsagerbevis

Leie av kommunale lokaler

O

Oppmåling (oppmålingsforretning, grensepåvisning)

P

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Politiattest

R

Rapport fra tilsynsperson (barneverntjenesten)


S

Serveringsbevilling

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling for enkeltanledning, når søker har fast bevilling fra før

Skjenkebevilling ambulerende og enkeltanledning

Salg av alkoholholdig drikk

SFO  (Skofri)

Skogfond (diverse skjema)

Skoleskyss

Startlån og tilskudd

Støttekontakt

T

Tilkobling, frakobling, omlegging av offentlig vann- og avløpsledning (GIVAS)

Trygdebolig

Trygghetsalarm

TT-kort


U

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter (utslippstillatelse)

V

VVS-anlegg, legionella

 

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen