Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Erstatningsordninger

Rettferdsvederlag

Rettferdsvederlag (tidligere billighetserstatning) er en siste utvei for å få en økonomisk ytelse for skade eller ulempe man er blitt påført. Rettferdsvederlag ytes på grunnlag av en rimelighetsvurdering i det enkelte tilfellet. Vederlaget utmåles skjønnsmessig.

Link til Bufetat

Til toppen