Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Politiske utvalg

Kandidatkåring kommunevalget 2015

Kandidatkåring kommunevalget 2015

Administrasjonsutvalget 2015-2019

Administrasjonsutvalget består av fire representanter fra arbeidsgiver (formannskapet) og tre representanter fra de ansatte.

Les mer: Administrasjonsutvalget 2015-2019

Godtgjøring til kommunale folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring m.v. til kommunale folkevalgte fra 01.11.2015.
Vedtatt i Kommunestyret 18.05.2015, sak 25/15.

Formannskapet 2015 - 2019

Les mer: Formannskapet 2015 - 2019

Styrevervregisteret

Bakgrunnen for at KS har opprettet Styrevervregisteret, er at kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon ivaretas på en best mulig måte.

Les mer: Styrevervregisteret

Råd for likestilling av funksjonshemmede

Les mer: Råd for likestilling av funksjonshemmede

Kontrollutvalget

Les mer: Kontrollutvalget

Til toppen