Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Integrering

Introduksjonsprogram

introduksjonIntroduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. Å delta i kommunale introduksjonsprogram er obligatorisk for flyktninger.

Her finner du informasjon om introduksjonsprogrammet: IMDi.no

Forskrift om fravær og permisjon ved deltagelse i introduksjonsordning

Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Forskrift om Nasjonalt introduksjonsregister

Introduksjonsloven

 

Til toppen