Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Innbyggerrettigheter

Grue overformynderi opphørte 30.06.2013

Fra 01.07.2013 overtok staten ansvaret for vergemålsordningen. Ansvaret er lagt til det enkelte fylkesmannsembete.

Les mer: Grue overformynderi opphørte 30.06.2013

Vergemål

images-bilder20fmhe-banner-20og20fellesbilder-vergemaal bannerVergemål

Ny vergemålslov trådte i kraft 1. juli 2013. Fylkesmannen i Hedmark er førsteinstans for alle vergemål i Hedmark.
Dagens hjelpeverger har benevnelsen verge.

Vergemålsavdelingen i Statens sivilrettsforvaltning er klage- og tilsynsmyndighet, og har også overordnet ansvar for IKT, bankavtaler og informasjonsvirksomhet.

Statens sivilrettsforvaltning har utviklet en egen internettside om vergemål – Vergemålsportalen www.vergemal.no . Her finner man nyttig informasjon til verger, personer under vergemål, pårørende og til de som har meldeplikt. 

Interesserte kan lese mer på fylkesmannen.no/hedmark

Innbyggerrettigheter

Her finner du informasjonssider om rettigheter i forbindelse med opphold og statsborgerskap. Her finner du også relevante lenker som kan gi deg nærmere informasjon om dine rettigheter som innbygger. 

Les mer: Innbyggerrettigheter

Til toppen