Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Miljørettet helsevern i Solør

Smittevernplan for Solør 2015-2020

grue-åsnes-vålerGrue, Åsnes og Våler har et interkommunalt samarbeid om samfunnsmedisinske oppgaver. Grue kommune er vertskommune og kontoret ligger ved Furubo legesenter. Kommuneoverlegen har ansvaret for smittevernet i kommunen.

Smittevernplan for Solør 2015-2020

Eierløse katter

logo grue snes vler

Offentlige etater og dyreklinikker opplever hyppig å få henvendelser om eierløse / forvillede katter der publikum ønsker bistand for å få tatt hånd om dyrene. Det er flere regelverksområder som berøres, og dermed ofte stor uklarhet om hvem slike henvendelser skal rettes mot. Publikum kan derfor oppleve å bli sendt ”fra den ene til den andre” uten å få en endelig vurdering av sin sak. For mer informasjon se vedlegg.

Vedlegg:
FilBeskrivelseStørrelse
Last ned denne filen (Eierløse katter.doc)ulike henvendelser om eierløse katter Lokal kommunikasjonsveileder115 kB

UV-stråling

 

logo grue snes vler

Les mer: UV-stråling

Støy

logo grue snes vlerStøy er definert som uønsket lyd. Hva som er uønsket lyd vil variere fra person til person og fra situasjon til situasjon. Omlag 1 million nordmenn er plaget av støy i eller utenfor boligen. De fire viktigste kildene til støy er veitrafikk, fly, jernbane og industri. Av disse er veitrafikk den klart største og står for rundt 70 % av støyplagene.

Les mer: Støy

Inneklima

logo grue snes vlerDe fleste av oss er inne 90 % av tiden. Derfor er innemiljøet og inneluften viktig. 

 

Les mer: Inneklima

Kjøletårn og skrubbere

logo grue snes vler

Virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre Legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs omfattes av Forskrift om miljørettet helsevern, Kap 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol.

Les mer: Kjøletårn og skrubbere

Badevann

logo grue snes vler

I Norge er risikoen for å bli syk ved bading normalt liten. En del områder mottar imidlertid lokaliserte eller diffuse utslipp av avløpsvann fra omliggende bebyggelse, industri eller jordbruk, noe som kan føre til overføring av smittsomme sykdommer og fremkalling av allergiske reaksjoner. Etter folkehelselovens bestemmelser har lokal helsemyndighet tilsynsansvaret når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad.

Les mer: Badevann

Campingplasser

logo grue snes vlerCampingplasser omfattes av forskrift om miljørettet helsevern hvor det er et overordnet mål at virksomheten skal planlegges bygges, tilrettelegges og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører helseskade eller ulempe.

Les mer: Campingplasser

Hva innebærer tjenesten Miljørettet helsevern i Solør?

logo grue snes vlerTjenesten innebærer et rådgivnings-, godkjennings- og tilsynsansvar overfor virksomheter og på områder hvor forskriftskrav og/eller retningslinjer innenfor miljørettet helsevern skal etterleves.
Grue, Åsnes og Våler samarbeider om samfunnsmedisinske oppgaver.
Vi har kontor ved Furubo legesenter på Kirkenær. Ansvarsområdet er delegert til kommuneoeverlege Terje Christiansen.

Les mer: Hva innebærer tjenesten Miljørettet helsevern i Solør?

Strålevern- trådløse nettverk

logo grue snes vler


Les mer: Strålevern- trådløse nettverk

Til toppen