Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Flytting

Flytting

flyttingMelde flytting til folkeregisteret
Innen 8 dager etter flytting må du melde fra til folkeregisteret.
Flytter du innenlands leverer du helst flyttemeldingen på www.skatteetaten.no

Melding kan også leveres på papir. Papirmelding må vedlegges legitimasjon (bankkort godtas ikke).
Flytter du til eller fra utlandet må du lever flyttemelding på papir.
Skjemaet finnes i Servicetorget.

Alle som flytter
Alle som flytter innen kommunen, mellom norske kommuner, eller til Norge fra utlandet eller til utlandet, plikter å gi melding til folkeregisteret. Folkeregisteret er en del av Skatteetaten.

Også familien
Melding om flytting skal du gi for deg selv og din familie eller husstand. Alle på husstanden kan føres opp i samme skjema.

De som leier ut
Alle som stiller sitt husvære til disposisjon for andre, skal melde fra om de som flytter til eller fra husværet. Dersom du forsikrer deg om at den som flytter selv har levert flyttemelding, trenger du ikke å melde fra.

Skoleelever, studenter, vernepliktige og enslige pendlere
Det gjelder spesielle regler blant annet for skoleelever, studenter, vernepliktige og enslige pendlere.

Link til: Folkeregisteret kan gi flere opplysninger.   

Til toppen