Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Eiendom

Seksjonering av bygning på eiendom

Tjenesten omfatter
Behandle saker innenfor lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven).

Les mer: Seksjonering av bygning på eiendom

Forslag til nye vegnavn i Grue

Forslag til nye vegnavn i Grue er vedtatt i formannskapet, men navnekonsulentene hos Språkrådet har kommet med noen merknader slik at noen må behandles på nytt. Opprinnelige forslag kan du se her.

Stort vannmåler-samarbeid i Glåmdal

Et unikt samarbeid på landsbasis sørger for at abonnentene i Glåmdalskommunene nå kan lese av vannmåleren på SMS eller internett.

Les mer: Stort vannmåler-samarbeid i Glåmdal

Nye priser fra 01.01.2018 på restavfall som levers på gjenvinningsstasjonen

solør renovasjonHvorfor? På sikt skal vi gå bort fra farget sekk. Dette for å tilfredsstille myndighetenes krav til økt gjenvinningsgrad. Gjennomsiktige sekker skal brukes for at våre ansatte skal kunne kontrollere innholdet. Forskjellen i pris skyldes at avfallet i farget sekk må sorteres ved vårt behandlingsanlegg.

Les mer: Nye priser fra 01.01.2018 på restavfall som levers på gjenvinningsstasjonen

Min eiendom

givasGIVAS lanserer nå - sammen med eierkommunene - den elektroniske tjenesten "Min eiendom".

Les mer: Min eiendom

Servicevarsling fra GIVAS

givasGIVAS sørger for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann.  Får du ikke varsling?

Les mer: Servicevarsling fra GIVAS

Deling av grunneiendom

Tjenesten omfatter
Behandle saker innenfor plan- og bygningslovens regelverk, herunder forskrifter og arealplaner.

Les mer: Deling av grunneiendom

Oppmålingsgebyr

Medium_oppmaaling11Oppmålingsgebyr gjeldende fra 1.1.2018.

 

Til toppen